Polder van Belham is een lokale waterbeheerder die instaat voor het kwantitatieve waterbeheer binnen het werkingsgebied, de binnenbocht van de Schelde, waarvan Belham een deel is.  

Het werkingsgebied dekt het overgrote deel van de gemeente Laarne, het deel van de gemeente Wetteren ten noorden van de Schelde, de deelgemeente Heusden, delen van Overmere en Uitbergen, een deeltje van Wichelen, van Lokeren en Lochristi. 
Op het kaartmateriaal kunt u de juiste omschrijving vinden.

Vroeger betekende kwantitatieve afvoer alleen de afvoer van het overtollig oppervlaktewater. 
Omwille van de lokale gedetailleerde  terreinkennis was en is het lokale beheer met lokale bestuursleden, verkozen uit interne belanghebbenden noodzakelijk. 
Met de huidige natuurwetgeving, klimaatwijziging, verdroging , ook door digitalisering komen er nieuwe inzichten. 
Nu is dat kwantitatieve eerder een evenwicht tussen afvoer en buffering en ook natuur. 
Het water wordt zoveel als redelijk ter plaatse gehouden en gebufferd en indien noodzakelijk afgevoerd. 
Daarbij wordt de lokale infiltratie beoogd voor aanvulling van de grondwatertafel, de lokale beleving van het water, bredere afvoerkanalen voor meer buffering, voor meer aangepaste onderhoudstechnieken, en controle. 

Alle ingelanden van de polder, eigenaars van gronden, ook bebouwd, betalen jaarlijks een polderbelasting waarmee ongeveer één derde van de werkingskosten betaald worden. Ook de gemeenten en de provincie betalen daarin jaarlijks een belangrijk deel. Voor de grotere werken moeten wij beroep doen op de VMM. 
Wij proberen u op deze site verder wegwijs te maken in de werking van de polder.