Uw persoonsgegevens

INFORMATIE BETREFFENDE DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS;  

Polder van Belham gebruikt uw persoonsgegevens om belastingen te heffen, om de legger der erven op te maken, om werken uit te voeren binnen de polder/watering en in het kader van alle andere wettelijke bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders. Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (het kadaster), en in enkele gevallen vragen wij verbeterende gegevens bij het Rijksregister. Wij verwerken van u (en alle personen die een belang hebben bij het betreffende perceel) de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer en houderschap van een zakelijk recht. Bij het uitvoeren van onze wettelijke bevoegdheid worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan: een drukker onder PDF-formaat voor het printen van de aanslagbiljetten. Een beperkt aantal adressen kunnen doorgegeven worden aan een ontwerper of een aannemer in het kader van uitvoering van werken. De belastingsrol met de aanslaggegevens wordt vgorgelegd voor uitvoering aan de deputatie. We geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Uw persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitoefening van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en om tegen de verwerking bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet absoluut, aangezien de verwerking noodzakelijk is in het licht van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Als u vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de ontvanger-griffier van de polder via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met de functionaris voor gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..