De polder staat in voor het onderhoud van de geklasseerde waterlopen van tweede en derde categorie en van de publieke grachten., beschreven in de wet op de onbevaarbare waterlopen . 
Alleen bij die waterlopen heeft de polder toegangsrechten en zijn de werken door de algemene vergadering aangenomen. 
Er bestaan ook waterlopen van eerste categorie, zoals bijvoorbeeld de Kalkense Vaart. 
Het onderhoud van die waterlopen wordt uitgevoerd door de VMM.  

De waterlopen van tweede categorie vormen de grootste assen van waterlopen binnen de polder. 
In totaal onderhoudt de polder jaarlijks 48.286 meter van die waterlopen . 
Die lengte omvat grosso modo 5 grote assen , waarvan er drie uit het noorden komen vanaf de omgeving van de autostrade. 
  andere komen vanaf de grens van de deelgemeente Heusden , één in de omgeving van Wetterensteenweg en één lags de grens tussen Laarne en Wetteren. Alle aanwonenden worden geacht doorgang te verlenen voor de onderhoudsmachines.

De waterlopen van derde categorie zijn de grotere waterlopen die binnen de grenzen van één gemeente vallen. In principe zijn dat waterlopen die bij een oorsprong een oppervlakte van 150 Ha afvoeren. 
In totaal onderhoudt de polder 54.170 meter van die waterlopen. 
Binnen de gemeente Berlare beloopt dat 5233 meter, Destelbergen voor 9820 meter, Laarne 19983 meter, Lochristi 5207 meter, Lokeren 1268 meter, Wetteren voor 11510 meter en Wichelen voor 1147 meter. 
Tenslotte zijn er de poldergrachten, nu publieke grachten genoemd voor een totale lengte van 58.383 meter. 
De polder onderhoudt dus jaarlijks ongeveer 157 km aan waterlopen. 

Op de pagina " Wat onderhoudt de polder niet?" vindt u nog meer informatie.