Buiten de geklasseerde waterlopen en publieke grachten bestaan er nog veel meer grachten die niet door de polder worden onderhouden . 
In principe onderhoudt de polder alleen waterlopen die niet zuiver van privaat belang zijn. 
Een groot deel daarvan zijn de straatgrachten en de scheidingsgrachten. 
Het onderhoud van de straatgrachten hoort niet aan de polder. Het onderhoud van private grachten en scheidingsgrachten hoort aan de eigenaars zelf. 

Het is niet omdat u polderbelasting betaalt, 7324 personen betalen niet meer dan die 11 €, dat de polder die gracht aan uw eigendom moet onderhouden. 
Het is ook niet zo dat de polder het onderhoud van die 5-m zones langs de waterloop moet onderhouden. 
Die 5-m zone is alleen een erfdienstbaarheid die het mogelijk moet maken om de waterlopen te kunne onderhouden. 
Daaraan zijn inderdaad nadelen verbonden zoals het neerleggen van het materiaal dat uit de beken wordt opgehaald, regels omtrent beplantingen en afsluitingen. 
Die zone is wettelijk vastgelegd. Het kopen van grond langs een dergelijke beek houdt die erfdienstbaarheid in, ook als de verkoper of makelaar dat niet heeft vermeld of vergeten is. 
Die zone blijft de volle eigendom van de aanliggenden. Het aanleggen van een gazon of een moestuin kan. 
Bomen en vaste installaties kunnen niet of zijn aan een machtiging van de waterbeheerder onderhevig. 
Het onderhoud van de beek gebeurt normaal naar het jaareinde toe. 
De erfdienstbaarheid geldt voor de beide oevers van de beken. Voor de publieke grachten kan de erfdienstbaarheid op één kant mogelijk. 
Het onderhouden van die beken is een wettelijke opdracht van de polder. De polder kan die opdracht niet overdragen aan een derde of een particulier om bijvoorbeeld die erfdienstbaarheid te omzeilen. 
De polder kan verantwoordelijk gesteld worden in geval van wateroverlast die het gevolg zou zijn van het niet onderhouden van die beken. 
DE polder heeft wettelijk het recht van doorgang. Het is niet aan het polderbestuur die doorgang telkenjare te gaan bedingen bij meer dan 9000 eigenaars voor meer dan 30.000 percelen.