Nieuwe digitale atlas. 

In de nieuwste uitvoeringsbesluiten bij de Wet op de Onbevaarbare waterlopen is de digitale atlas een van de hoofdpunten. 
De nieuwe atlas wordt vanaf 1 september 2021 gepubliceerd in de kaarten van Geopunt Vlaanderen. 
Dit is ook zo voor Polder van Belham. 
De kaarten zoals die tot korte tijd geleden terr inzage lagen op elke gemeente, werden ingescand, zegge gedigitaliseerd. Op die atlas komen alle openbare waterlopen voor.

Dit zijn alle waterlopen van eerste, tweede en derde categorie, alsook een reeks publieke grachten, zoals die door de algemene vergadering van de polder werden aangenomen. 
Vanaf 1 september start een openbaar onderzoek naar de opnames op die atlas. 
De procedures van dat onderzoek zijn beschreven in de voornoemde uitvoeringsbesluiten.
Na het openbare onderzoek beslist de Vlaamse Regering over de invoering van die atlas.