Buitengewone werken hebben meestal een ingrijpende invloed op de grootte, de plaats , de kunstwerken en bijkomende infrastructuur. 
De polder zelf kan die grootte van de werken financieel niet aan en daarom wordt beroep gedaan op de overheid, in casu de VMM en de Provincie.
Een van de wegen via welke betoelaging kan bekomen worden is het subsidiebesluit voor de Polders en de Wateringen. 

Voor de s'Gravenbrielbeek of de waterloop OS142 werd een princiepsaanvraag ingediend voor een bedrag van ongeveer 500.000 €. 
In een eerste fase zou de waterloop vanaf de Heirweg een deel omgelegd worden, voor nagenoeg de hele lengte verbreed worden en zouden een aantal automatische klepstuwen het water onder controle houden.. 
Daarbij worden knelpunten weggewerkt, wordt de afvoer gecontroleerd verbeterd en wordt het waterpeil gemiddeld hoger gehouden. 
Het doel is plaatselijke wateroverlast te voorkomen, buffering en infiltratie te bevorderen ter voorkoming van droogte, de beleving van het water te bevorderen. 
Voor polder van Belham zouden er zo een vijftal  projecten kunnen worden opgezet. 
Wij hopen dat aan onze aanvraag kortelings een gunstig gevolg zal worden gegeven.