De vroegere ontvanger-griffier is sedert enkele maanden op rust gegaan. 
De functie is dus openstaand.
De voorwaarden voor de aanstelling van een vervanger en de aanwervingsprocedure  zijn in samenstelling. 
Die zullen aan de algemene vergadering van 6 september voorgelegd worden . 
Van zodra deze kunnen bekend gemaakt worden zullen die in deze pagina verschijnen. 
In de Wet over de Polders en in het polderreglement kunt u al een en ander terugvinden over de inhoud van de functie.
Binnen Polder van Belham is de griffier de enige werknemer . 
De functie is niet voltijds.
Personen die geïnteresseerd zouden zijn kunnen zich nu al informeren bij de huidige griffier of bij de dijkgraaf.