Afdrukken

Het bestuur van de polder van Belham is een openbaar bestuur, verkozen onder de eigenaars van gronden gelegen binnen de omschrijving van de polder.

De organisatie van de polder wordt geregeld door de wetgever met de wet op de polders, het decreet integraal waterbeheer, de wet op de onbevaarbare waterlopen, het interne reglement van de polder. De links naar de wetgeving vindt u elders op deze website.

Het bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering overeenkomstig de wet op de polders en het intern reglement.

Polders werden opgericht in gebieden waar, gezien de hoogteligging, een bijzondere zorg voor de waterafvoer noodzakelijk is om gevaar op overstroming te voorkomen en de schade door wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. De polder van Belham is een Scheldepolder en is gelegen binnen de meanders van de Schelde.

Het polderbesuur staat onder andere in voor het onderhoud van een waterlopennet, opgedeeld in waterlopen van eerste, tweede en derde categorie en een net van openbare kleinere waterlopen.
Hoe de waterlopen ingedeeld worden is beschreven in de wet.
De kleinere waterlopen zijn deze die niet passen binnen de omschrijving van de klassering volgens de wetgeving.
Het zijn veelal de niet geherklasseerde waterlopen opgenomen op de atlas van de waterlopen van 1877, vaak genoemd waterlopen van vierde categorie of niet geherklasseerde waterlopen, soms ook polderwaterlopen.
Alle waterlopen vallen onder de wetgeving van de onbevaarbare waterlopen, wetgeving die op dit ogenblik onderworpen is aan een modernisering en aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden van staatsvorming, milieuwetgeving en omgeving.

Tekst van het verzameldecreet:      https://omgeving.vlaanderen.be/verzameldecreet-2019( Klok op de link voor weergave van de tekst)

Op de navolgende pagina vindt u alle verwijzingen naar wetteksten betreffende de polders :  https://www.vvpw.be/webpagina/WG.html  Op deze pagina kunt u doorklikken naar de gezochte tekst. 

Gekoppeld aan de wet betreffende de polders is er ook het polderreglement: : Dat reglement wordt op deze site weergegeven. 

Categorie: Algemene gegevens
Hits: 4862