Afdrukken

Omwille van privacy wensen verschillende stemgerechtigden hun namen hier niet bekendgemaakt gemaakt te worden.
De lijst der stemgerechtigden bestaat in hoofdzaak uit de grote ingelanden, zijnde eigenaars die meer dan 4 Ha grond bezitten binnen de polder.
Benevens die grote ingelanden zijn er ook nog 19 samenvoegingen.
Naast die personen maken ook de bestuursleden die geen grote ingelande zijn, deel uit van de algemene vergadering.
Grote ingelanden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.
De lijst werd opgesteld op basis van de kadastrale gegevens, situatie 1 januari 2019.
Wij ontvingen die kadastrale gegevens in de loop van de maand september
Iedere persoon die een aanslagbiljet ontvangt vanaf midden oktober, en die aangeslagen wordt voor minstens 4 HA komt op die lijst voor. 

De lijst met de stemgerechtigden voor het jaar 2021 zal in de maand september opgemaakt worden na aanlevering van de nieuwe kadastergegevens.  Na ontvangst van uw aanslagbiljet voor 2020 kunt u informeren naar het feit of u al dan niet opgenomen bent. Als u volgens het anslagbiljet meer dan 4 HA eigendom bezit bent u automatisch opgenomen. 

Indien u dit jaar na 1 januari grote ingelande zou zijn geworden, kunt u uw inschrijving in de lijst aanvragen.
Eventuele opmerkingen op die lijst kunnen ter plaatse ingeschreven worden op een aantal bijgevoegde pagina's.
Conform het reglement kunnen alleen zij die op de lijst voorkomen stemmen op de algemene vergadering.
Zij die er niet op voorkomen, ook indien niet terecht, kunnen geen stemrecht uitoefenen.

 
De lijst wordt op 1 december definitief afgesloten.

Categorie: Algemene gegevens
Hits: 3841