Blue Flower

 

Deze samenvattende rekeningstaat geeft de effectief gerealiseerde inkomsten en uitgaven weer gerealiseerd tussen 1 januari en 31 december 2019. 
Die rekeningen worden aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd en vervolgens aan de deputatie.