Blue Flower

 

De begroting wordt aan de vergadering voorgelegd na goedkeuring van de polderbelasting en van de uit te voeren werken .

Die begroting wordt ter goedkeuring samen met een motiveringsnota aan de deputatie voorgelegd. 

Het onderstaande model draagt nog de datum voor welke de vergadering voorzien was. De nieuwe datum is 1 september 2020.